Start

Välkommen till Bredängsskolan!

Vi är en F-9-skola som ligger mitt i centrala Bredäng. Vi har också fritids och grundsärskola.

Vår vision är att alla ska lyckas, och få de bästa förutsättningarna för att gå vidare efter skolan.

 

Nyheter

Matsedel

Idag serveras ingen mat.

Samarbeten

Bredängsskolan deltar i El Sistema

El Sistema är en modell för kör- och orkesterskola som har arbetats fram i Venezuela av José Antonio Abreu - ekonom, lärare och amatörmusiker. Han startade 1975 med 11 barn som började spela tillsammans i orkester.

Medborgardialog

Medborgardialogen är en del av ett samarbete mellan polis och kommun. Syftet är att prata med de som bor och vistas i ett område för att få en aktuell lägesbild av hur de upplever sin livssituation och få en ökad förståelse för medborgarnas perspektiv.

 

Ett steg i detta är att polisen besöker skolor. Polisen kommer till Bredängsskolan måndagen 14 mars klockan 13:00 och framåt. De kommer prata med både personal och elever.